Pełknie 157
tel. 16 622 41 34

Strefy mrozoodporności roślinIm niższy numer strefy danego terenu tym niższa średnia wieloletnia minimalna temperatura zimą, czyli tym większa szansa na ostrzejsze zimy.
5b od -26°C do -23°C
6a od -23°C do -20°C
6b od -20°C do -17°C
7a od -17°C do -15°C
7b od -14°C do -12°C
Aby dobrze rozplanować nasadzenia roślinne, należy znać strefę klimatyczną terenu, na którym planujemy nasadzenia roślinne oraz numer strefy przyporządkowany dla danej rośliny. W praktyce numer strefy, zamieszczony przy każdej roślinie, informuje o stopniu jej przystosowania do znoszenia niskich temperatur, tzn. im większy numer, tym mniejsza mrozoodporność i tym samym większa wrażliwość na mróz.
Watro pamiętać, że zimotrwałość roślin zależy od wielu czynników, dlatego podział na strefy mrozoodporności roślin należy traktować jako informację orientacyjną.